Entwurf: Berlin - Stadtleben auf dem Flugfeld - Von Tempelhof nach Tegel
City of people
Dmitriy Pashkovskiy, Februar 2013

 

 

Rahmenplan i.M.: 1:2.500

 

Ausschnitt i.M.: 1:1.000

 

Ausschnitt i. M.: 1:500

 

Modell i.M.: 1:2.500

 

Modell i.M.: 1:500